• Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet. (František Drtikol)

 •  
 • Chyba je, že si myslíme, že na cestě k Bohu je nějaká poušť, suchota atd. Není žádná. To jsou jen naše myšlenky a naše rozumování, které si vytváří takovou past. (František Drtikol)

 •  
 • Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma. (František Drtikol)

 •  
 • Prostě žít a ne se nutit do života. (František Drtikol)

 •  
 • Mluví-li se o někom, ať už jakýmkoliv způsobem, tu jaksi se duše ztotožňuje s tou osobou a bere veškeré ty vlastnosti o kterých se mluví na sebe. A tím se poskvrňuje vlastní duše a přitahuje ony vlastnosti k sobě a stává se jimi. (František Drtikol)¨

 •  
 • A najednou pozorujete, že vše pracuje pro vás, všichni lidi, okolnosti, počasí atd. Jen být oddaný a tichý a žít v Jeho přítomnosti. (František Drtikol)

 •  
 • Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat. (František Drtikol)

 •  
 • Jsme-li v tomto životě objektem jakéholiv bezpráví, pak jsme se museli zákonitě téhož bezpráví dopustit na jiných lidech ve svých předchozích reinkarnacích, jinak bychom byli této nepříjemné zkušenosti ušetřeni. Nemůžeme se stát adresáty žádného zla, k němuž jsme nezavdali příčinu. Kdo se octl v nezáviděníhodné situaci a viní z tho druhé či samotného Boha, se krutě mýlí. (Edgar Cayce)