Achiv - Ještě jednou kyvadlo.

21.09.2011 20:51

 

Zdravím všechny úspěšné i méně úspěšné kyvadelnice. Jelikož se vyskytlo několik nejasností, dneska si ještě povíme něco málo o kyvadlení.

Předpokládám, že základy zvládly úplně všechny, a pokud náhodou ne, pište, ptejte se na všechno, co vás zajímá. Budu se snažit odpovědět.

 

První dotaz, který jsem dostala, zněl: Na co všechno se můžu kyvadélka zeptat? Jsou nějaké otázky nevhodné?

 

Kyvadélko jsem vytáhla před lety, kdy jsem si myslela, že se mi hroutí celý život. A tak jsem položila otázku: “Byl mi můj manžel nevěrný?“ Kyvadlo mělo určitě opravdovou radost, protože se točilo rychlostí blesku. Zpozorněla jsem a ptala se dál.

"Bylo to tento měsíc, dneska, včera... teď???" A měla jsem zaděláno na pořádný průšvih. Samozřejmě jsem dostala naprosto přesné odpovědi, ale ty jsem nechtěla slyšet. Ptala se pořád dokola, až mi nakonec řeklo, co jsem si přála, a já byla tak vytočená, že jsem se zařekla, že už nikdy více. Nejenže jsem byla i bez těchto odpovědí uzlíček nervů – teď jsem měla zaděláno na pořádný infarkt. A protože jsem byla důkladná, hned jsem zavolala kartářce, která mi potvrdila přesně to co kyvadlo.

Podvědomí je naprosto dokonalé a všechny myšlenky, které jsem tam vtiskla, byly ve výkladu.

Mohla bych pokračovat, ale myslím, že to jako odstrašující příklad naprosto postačí. Stydím se ještě teď, takže otázky okolo vztahů a nevěry bych raději odložila, protože se vyřeší i bez kyvadla.

 

Dalším typem nevhodných otázek jsou např.: Uzdraví se dotyčný, zemře?

 

Tak na to, prosím, velký pozor! Nikdy se neptáme na smrt, tyto otázky nepokládají ani zkušení věštci. A když už se odpověď dozvědí, nesmějí vám ji stejně říct. Jsou věci mezi nebem a zemí a také otázky, na které se neptáme. Příliš bychom zasahovali do svého osudu a ne každý ví, jak s takovou odpovědí naložit.

Tak jako existují zákony na Zemi, stejně tak existují vesmírné zákony, které se nemění a jsou stále stejné.

Pokud se opravdu zeptáte, zda dotyčný zemře, neodpoví vám váš ochránce, ale napojí se na vás nižší bytost, která dokáže být velmi škodolibá. Odpoví vám ano, protože má radost, že vás tak snadno nachytala.

 

Otázky formulujte jasně a zřetelně. Tak aby byla vyloučena možnost dvojsmyslného výkladu.

 

Když jakoukoliv otázku začnete slovy: “Mohl bys mi povědět...?“, odpověď bude znít ANO či NE ve smyslu: ANO – mohu ti povědět, nebo NE – nemohu ti povědět. Zatímco druhá polovina vaší otázky zůstane nezodpovězená, protože její první část pohltí veškerou pozornost vašeho podvědomí.

Proto dokud nezískáte více zkušeností, je vhodné otázky napsat na papír. Slovo od slova si je znovu pozorně přečíst a posoudit, zda opravdu jakoukoli možnost dvojznačného anebo nejasného výkladu vylučují. Dovolte, abych ještě jednou připomněla: DŘÍVE NEŽ POLOŽÍTE OTÁZKU, MUSÍTE SI UJASNIT, NA CO SE CHCETE PTÁT.

 

Ještě jedno důležité upozornění:

 

NIKDY, ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NIKOMU NEDOVOLTE NA KYVADLO SÁHNOUT. MUSÍ BÝT NABITO VAŠIMI VLASTNÍMI VJEMY.

 

Příště vám povím, jak se dá pomocí kyvadla najít ztracená osoba nebo taky hledat zlato.

 

Vytrvejte a buďte trpělivé, kyvadlo vaši snahu ocení, i když se vám může zdát, že neodpovídá tak, jak by jste si přály.

Pracujte pravidelně, protože jen tak získáte potřebné zkušenosti.