Předpověď pro rok 2012 – přirozený výběr

22.09.2011 20:41

 

Asi jste si už všimli, že prakticky celý tento rok se násobily jevy, které byly zesílenými jevy, jež nás provázely v roce 2010 a rok před tím, a tak dále. Navíc, rok 2011 ještě není u konce.
A ten konec bude bouřlivý.

 

Na vině není člověk!


Hodně teorií by se rádo opřelo o prioritní vliv lidského negativního působení a s ním i tolik zmiňované Globální oteplování, skleníkové plyny a podobně.

Člověk planetu ničí, to každopádně.

Svou sobeckostí, předsouváním hmotného před duchovní i před život samotný. Člověk se ještě nenaučil, že je nutné se vším, co ho obklopuje koexistovat a nikoli se to snažit podřídit sobě samému.

Člověk nechápe, že jen maličkým článkem v celém koloběhu přírody na zemi a celém dění v Universu.

Člověk je velice technicky zdatný, poměrně slušně morálně vyspělý, je inteligentní a odolný.

Člověk ale zatím NENÍ MOUDRÝ.

Jen ve zkratce, protože se to bude hodit:

Myslíte, že inteligentní a vzdělaný, vysoce postavený a uznávaný člověk, musí být nutně i moudrým člověkem?

Myslíte, že politik je moudrý?

Myslíte, že náš pan prezident je moudrý?

Myslíte, že kdokoli v čele našeho státu je moudrý?

Myslíte, že náčelník policie je moudrý?

Myslíte, že Barack Obama je moudrý?

Myslíte, že v čelech jiných států, armád, koncernů, EU, mamutích společností a bank stojí moudří lidé

Myslíte, že šedesátiletý buddhistický mnich kdesi v tibetských horách, který nic nevlastní a po ničem netouží, je moudrý?

Myslíte, že moudrý člověk musí nutně žít život tibetského mnicha, kdesi v horách?


Člověk ničí životní podmínky všeho kolem sebe a konečně i sebe samého, absencí moudrosti a omezeným pohledem, který se na místo vně, točí zpět, k němu samému.

Je pro to ochoten obětovat cokoli. Kdyby byl moudrý věděl by, že jednou z obětí je i on sám.

Moudrý tedy není, a tak na jedné straně buduje a vynalézá, aby mnohé zničil a vynálezy nemoudře využíval, myslíce prioritně na vlastní profit a moc.

Za změnu vesmírné energie a s tím spojené změny na Zemi tak, jak se dějí, ale člověk nemůže.

Stále extrémnější průvodní jevy měnícího se klimatu, jaksi rozklepaná a nervózní planeta, stále se zvyšující seizmická aktivita, to není naše vina.

Bohužel, protože pokud by to bylo jen na nás, mohli bychom to změnit.


Člověk ničí životní podmínky všeho kolem sebe a konečně i sebe samého, absencí moudrosti a omezeným pohledem, který se na místo vně, točí zpět, k němu samému.

Je pro to ochoten obětovat cokoli. Kdyby byl moudrý věděl by, že jednou z obětí je i on sám.

Moudrý tedy není, a tak na jedné straně buduje a vynalézá, aby mnohé zničil a vynálezy nemoudře využíval, myslíce prioritně na vlastní profit a moc.

Za změnu vesmírné energie a s tím spojené změny na Zemi tak, jak se dějí, ale člověk nemůže.

Stále extrémnější průvodní jevy měnícího se klimatu, jaksi rozklepaná a nervózní planeta, stále se zvyšující seizmická aktivita, to není naše vina.

Bohužel, protože pokud by to bylo jen na nás, mohli bychom to změnit.

 

Platónský rok 2012

Vliv Slunce, které má z celé Sluneční soustavy nejsilnější gravitaci, bude sílit. Také vliv našeho Měsíce není zanedbatelný. Částečně také na Zemi působí i gravitace jiných planet, na které působí největší tělesa.

 

To všechno působí na zemskou osu.

Směr náklonu zemské osy se totiž mění podle toho, jak silná gravitace a odkud na ni působí.

Jednou za 26 000 let osa Země opíše pomyslný kruh a vrátí se na pozici, na které byla před 26 000 lety.

Tomuto pohybu se říká Precese zemské osy a ona doba, za kterou osa opíše kružnici, a kdy vlastně začne nový precesní cyklus, se označuje jako Platónský rok.

A oněch 26 000 let vrcholí právě příští rok.

Astrologicky to Mayové, od jejichž konce kalendáře se tento model odvíjí, měli hodně dobře spočítané. (jejich systém používáme dodnes).

A protože nemáme k dispozici žádné záznamy, jak se na Zemi projevil předchozí konec Precesního cyklu, je to něco, co naše civilizace zatím nezažila.

Možná proto jsme teď v úžasu, když pozorujeme, jak se blížící konec cyklu projevuje.

Nikdo z nás netuší, co je na jeho konci a jaký bude začátek.

Může to znamenat naprosto cokoli!

Konec roku 2011

Do konce října se musíme připravit na pohromu, která postihne jeden, ale možná i několik států.

Do konce roku pak svět zažije minimálně dvě silná zemětřesení, která zasáhnou oblast pevniny i moře.

Čeká nás erupce velké sopky.

Pravděpodobně se setkáme s úkazem, který není pro nějakou oblast obvyklý, skoro bych řekla, že bude naprosto neobvyklý.

Česká republika a vůbec svět půjde z extrému do extrému a tyto extrémy budou extrémnější.

Zima nás velmi překvapí!

ROK 2012

Vztahy, které vznikly v tuhle dobu (podzim 2011) a ty, které vzniknou v průběhu roku 2012, budou zásadní. Mají význam do budoucna a půjde o spojení karmická.

Ti, kdo doposvad marně hledali parnera, si na něho možná měli do této doby počkat.

Vztahy, které se v tuto dobu rozpadnou, jsou prostě do roku příštího a zásadního, nepřenosné. Má to důvod v jiném vztahu.

Začátkem roku 2012 pak čeká nějakou zemi katastrofa takového rozsahu, že bude potřebovat nejen pomoc okolních států ale celého světa.

Tato událost bude provázena jevem, který nikdo ještě neviděl.

A takových bude přibývat.

Zásadní věc čeká Vatikán a všechny věřící.

Cosi postihne Etiopii.

Rovněž dojde k politickým zvratům a hodně zemí současně, se ocitne na pokraji války. Situace bude vážná. Lidé budou hodně agresivní.

Země se čistí zvenku i zevnitř. I lidé se jakoby čistí. Důvod? Kdo ví...

Všechno pak ale přeruší mimořádné události, které budou mít mnohem větší význam.


Jaro roku 2012 zalije veliké město voda. Přijdou otřesy. Půjde o obrovské město, kde žijí bílí lidé. Hodně jich ale bude evakuováno. Jen velmi těžko, možná vůbec, se toto město bude obnovovat.

Léto je pak zlomem v informovanosti.

Přijde cosi, co nebude možné nekomentovat.

Myslím, že bude ustanovena nová skupina vědců, nebo rada, která bude složená z lidí z různých oblastí, do kterých svět vloží důvěru.

Lidé se rozdělí na dvě hlavní části. Ty se budou výrazně lišit.

K podzimu roku 2012 bude svět již otevřeně jednat o něčem, co bude zásadní pro téměř všechny obyvatele Země.

Budou známy výsledky zkoumání oné skupiny.

Samotný 21. prosinec 2012 bude pro lidstvo jen něčím, o čem bude předem vědět.

Pokud budeme moudří, a proto ten úvod, můžeme důstojně a se ctí ustát velmi náročné a zátěžové období, i případné ztráty na poli hmotném.

Nebojte se, hodně nám průběžně docvaká, protože jsme čím dál otevřenější. A to jenom proto, že prostě sami chceme.

Začneme objevovat schopnosti, které jsme ztratili.

Pokud se příroda zbývá přirozenou selekcí, bývá při tom vždycky moudrá, protože nemyslí jen na sebe, ale na život jako takový.

Michaela

Zdroj: https://www.popelky.cz/home.html